Szanowny Kliencie, 

W związku z wejściem w życie, dnia 25 maja 2018r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw.„RODO”), informujemy, że traktujemy Twoje ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 

Od 25 maja 2018 stosujemy nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. W związku z czym chcielibyśmy poinformować, że: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest METAL-STYL PPHiU Rafał Pawełoszek 93-446-Łódź, Wyścigowa 23, NIP: 729-170-92-66 ; REGON: 473056511; - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą i Sprzedawcą. 

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu: 

- realizacji usług świadczonych oraz dostawy towarów przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy), 

- przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora), 

- wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą),(jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana). 

3. Administrator w ramach realizacji celu przetwarzania może przekazywać dane osobowe podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie takim jak biuro rachunkowe, firmy obsługujące IT, podwykonawcom, świadczeniodawcom usług na rzecz Administratora w ramach bieżącej działalności. Podmioty te będą miały prawo do ich wykorzystania wyłącznie w zakresie zgody udzielonej na ich wykorzystanie na rzecz Administratora. 

4. Przysługuje Ci prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. 

5. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie. 

6. Na działania Administratora przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Rafał Pawełoszek